HUMANIA MANIFESZTÓ

  1. Meggyőződésünk, hogy egy új és jobb világ van születőben. 
  2. Meggyőződésünk, hogy a születőben lévő új és jobb világ lényege, hogy az ember a mindenség rendjével kell egyre nagyobb összhangra törekedjék. 
  3. Tapasztalatunk, hogy a világ jelenlegi problémái nagyrészt az önközpontú világképen alapuló, immár elavult világrend haláltusájának tünetei: az individualizmus zsákutcába jutott.  
  4. Tapasztalatunk, hogy a nagy politikai mozgalmak és vallások nem találják a megoldást. 
  5. Tapasztalatunk, hogy a továbblépés kulcsa az emberi kapcsolódás reneszánsza, aminek feltétele az önazonos egyén, aminek feltétele az egyén növekvő önismerete.
  6. Tapasztalatunk, hogy a növekvő önismeret – és ez által a növekvő önazonosság –, legjobb előmozdítója a bátor őszinteség.
  7. Meggyőződésünk, hogy tiszta képünk van arról, hogy hogyan gyorsítható az őszinteség terjedése egy a tökéletlenség felvállalását anyagilag is jutalmazó új social network által.
  8. Meggyőződésünk, hogy ezt az új social network-öt nem egy vállalkozó, hanem a legérettebb tagok közössége kell vezesse.
  9. Meggyőződésünk, hogy az új social network sikerének a tagjai is haszonélvezői kell legyenek, mindenki az általa hozzáadott értékkel arányban.
  10. Meggyőződésünk, hogy mindent meg kell tegyünk, ami hatalmunkban áll, hogy ez az új social network a lehető leghelyesebb módon induljon.

Mely okból örömmel osztjuk meg Humania terveit, és szólítjuk mindazokat, akik fenti meggyőződéseinket osztják, mert együtt tudjuk csak jól csinálni!

  


 

TARTALOM:

I. Helyzetkép
II. Humania
III. Működés
IV. Így haladunk
V. Vegyél részt Te is!
 


 

I. Helyzetkép

Az emberiség válságban van. Soha nem voltunk még ennyire elszigetelődve, és nem is csak egymástól, hanem ami ennél fontosabb, mert az egymástól való elszigetelődésünk oka: önmagunktól. A magunkkal és emberi természetünkkel kapcsolatos igazságtól vagyunk elszakadva, mert a gondolkozás csábításának engedve a valóság nálunk nagyobb, így racionálisan be nem fogható részét elhagytuk. Gondolkodás válságban, tehát világkép válságban van az emberiség, amin belül Európa és így Magyarország is. 

A válság közösségi szinten tapasztalatunk szerint nem orvosolható, mert nem a közösségek, hanem az egyének szintjén van a probléma. Az emberi közösségekben megfigyelhető tünetek és folyamatok az ezeket alkotó egyének állapotának szükségszerű következményei csak.

Az egyén válságának oka a rációt középpontba állító világkép. Mert a magát értelem által meghatározó, tehát igazságként csakis a ráció számára belátható tényeket elfogadó modern ember nem lát magán túl, így tökéletes vágyik lenni, magának akar mindent megszerezni, és örökké akar élni. Az önközpontú egyén nincsen másokra tekintettel, tehát önző és túlfogyaszt, magánya szükségszerű, sőt lelki eredetű betegségek is sújtják. Megfigyelésünk, hogy az egyén saját fontosságának eltúlzásával arányban idegenedik másoktól el, mert a vágyai fontosabbá válnak számára, mint a közjó. Aminek eredménye, hogy a közösségek önérdekek mentén széttöredeztek és emberek tömegesen rekedtek magukba. 

A jó hír, hogy az elmagányosodás szenvedést okoz. Az önmaga fontosságának eltúlzása által elmagányosodó ember szenvedése egyre nagyobb, ami napjainkra egyre több ember számára kezd tarthatatlanná válni. A szenvedés jó. Mert a szenvedés fokozódásával arányban egyre többen fedezik fel, hogy az önközpontú, tehát önző életnek van alternatívája: az őszinte, tehát önazonos élet. Tökéletesség bizonygatása helyett a tökéletLENség őszinte vállalása a működő alternatíva, mert a tökéletlenségével szembe néző, magát teljes emberként – fény és árnyék – vállalni képes egyén (1) felszabadul a tökéletesség nyomása alól, (2) mások számára vonzó, igaz, hiteles lesz, amitől (3) a kapcsolatai újjászületnek. A világban magát őszintén vállalni merő ember kapcsolódni és kapcsolatokat építeni is jobban tud, tehát teljesebb és hasznosabb életet élhet, így boldogabb lesz, sőt másoknak is példa, ami által nem csak a saját helyzetén, de a környezete állapotán is változtat, mert mások bíznak benne, és akár rá is bízzák magukat.

A válság megoldása, hogy az emberek merjenek őszintébbek lenni. A magunkkal és a világgal való növekvő őszinteség másik neve: személyiségfejlődés. A válság megoldása az egyén személyiségfejlődése, hogy egyre több őszinteségre képes, az igazi önvalóját (értékek ÉS hiányosságok) őszintén vállalni merő, önazonos ember legyen. A válság megoldása az egyének tudatszintjének emelkedésével lesz arányos.

A kihívás ebben, hogy önmagunk vállalása nehéz, mert félelmetes, hogy mit szól majd hozzám a világ. A világtól való félelem legyőzéséhez nagyobb veszély, tehát nagyobb szenvedés kell a mérleg másik serpenyőjében legyen és/vagy hathatós segítség szükséges, hogy választani tudja az ember az őszinteséget. 

Tapasztalatunk, hogy az embereknek a félelem legyőzéséhez:
(A) szenvedésre van szüksége – mert magától senki nem változtat, kielégítetlen vágy és növekvő fájdalom tudja erre az embert rávenni,
(B) segítségre van szüksége – mert ha segítség van, akkor korábban tud az ember az igazsággal szembenézni, kevesebb szenvedés is elég,
(C) hasznos, ha jutalmat kap – mert a vonzó-vágyott-elérhető jutalom fontos többlet motivációt ad, hogy megtegyük, amitől félünk.

A válság megoldása, hogy több segítség legyen az őszinteséghez. Az embereknek könnyebben hozzáférhető és könnyebben választható segítségre van szüksége – valamint a közgondolkodásnak is változnia kell, hogy a segítségkérés ne legyen szégyen, hanem mások tapasztalatainak használata legyen a norma, és a közvélekedés azt stigmatizálja, aki mentorok nélkül (egyedül) próbálja az életét megoldani.

Megfigyelésünk, hogy a segítség legjobb módjai:
(1) a figyelem,
(2) a tapasztalatok megosztása,
(3) küldetés mentén kapcsolódó emberek fejlődéséért felelősséget vállalni.

Ami az egyén számára úgy jelenik meg, hogy
(1) van hol őszintén elmondja a kihívásait, bukásait, szégyeneit – elfogadás, jó vagyok, ahogy vagyok, bármit mondhatok, semmi nem szégyen, hanem minden emberi csak,
(2) más emberek hasonló kihívásokról-bukásokról szóló őszinte vallomásai elérhetőek számára – ők is elkövették, van tovább, senki nem tökéletes, talán nekem is működik, ami nekik ment,
(3) lelkesítő vezetők lelkesítő projektjeiben vehet részt, ahol tulajdonosként becsülik meg őt – és így hasznosság által tapasztalhatja az értékét, funkcióját, helyét napi szinten.

Az egyén fejlődését legjobban az segíti, ha új tapasztalatokra bátorítják, és ezek feldolgozásához közösséget talál.

A képlet egyszerű:
(I.) hogy őszintének lenni jobb és érdemesebb, mint a színjáték, erre mindenki csak saját tapasztalatok által jöhet rá, de az új tapasztalat félelmetes, 
(II.) könnyebben vagyunk hajlandóak félelmetes tapasztalatoknak kitenni magunkat, ha értjük, hogy nem vagyunk tökéletesek, a bukás rendben van, és látjuk, hogy van segítség, és előre tudjuk, hogy jutalom is vár,
(III.) pénz, társadalmi elismerés és szex a legerősebb motivációk közé tartoznak.

Tehát:

Építsünk egy olyan új közösségi oldalt – játékot –, ahol az őszinte megosztást pénzzel és elismeréssel és szexszel (sikeres ismerkedéssel) jutalmazzuk, hogy így gyorsabban jöhessen rá az egyén, hogy őszintének lenni jó és érdemes. 

Nyersebben: “vesztegessük őszinteségbe” az embereket.

Az egyén forradalma időszerű. A közösségeink – párkapcsolatok, családok, kisközösségek, nemzetek, Európa, emberiség – állapota az ezeket alkotó emberek állapotát tükrözik, tehát a túlfogyasztás, egészségügyi válság, közgondolkodás és közbeszéd, politikai helyzet, gazdagsági egyenlőtlenségek és minden más, amivel a világban elégedetlenek vagyunk csakis az egyének továbblépése által változhat meg.

A fejünkből (bizonyítható) az igazsághoz (érezhető), tudástól a hithez, okoskodástól a tapasztaláshoz, emberi rendtől az isteni rendhez, tökéletesnek pózolásból az igazsághoz (hogy tökéletlenek vagyunk) kell eljussunk, tömeges léptékben, amihez az emberi gondolkodás forradalmára – tudatszint ugrásra, világkép újjászületésre – van szerintünk szükség. Ennek módja az egyén személyiségfejlődése. Amit jelentősen meggyorsíthat, ha motiváljuk az embereket arra, hogy segítsék a tapasztalatlanabbakat és maguk segítséget kérjenek. Ez a cél a mindennapos online kapcsolódás megújítása által előmozdítható. Új és jobb motivációs rendszer szükséges.  

Olyan új social networkre van szükség, ami őszinteségre, tehát tökéletlenségük felvállalására motiválja az embereket. 

 

 

II. Humania

Humania egy új social network, aminek célja, hogy egyre több ember merjen őszintén önmaga lenni.

Humania egy olyan social network, ahol azt jutalmazzuk, ha őszinte (tehát igaz) mersz lenni: valóban önmagad – a legjobb önmagad, amire ma képes vagy. Az ember fogalmilag tökéletlen, tehát a legjobb önmaga csak az tud lenni, aki őszintén mer kihívásokat (tökéletlenséget!) is mutatni. Ami azt jelenti, hogy nálunk nem úgy emelkedhetsz ki, hogy pózolsz, hazug címekkel manipulálsz vagy sokakat megbotránkoztatsz, és a platform üzleti modelljének sem érzelmi manipuláció a célja. Hanem értékcsere tranzakciók.

A Humania célja, hogy az emberek értéket adjanak egymásnak.

Ami úgy érünk el, hogy
(A) más social networkok esetén ingyenes funkciók nálunk pénzbe kerülnek
(B) a közösséget gazdagító viselkedés pénzt termel a tagoknak

“Like” helyett nálunk “Thanks” gomb van van, “Follow” helyett “Trust”, ha valakit követni akarsz, ”Message” helyett ennek “Access” a módja. És ezek mind pénzbe kerülnek. Nem sokba, 100 forint csak egy “Like”, de valódi pénz. Ennyibe kerül, hogy kifejezd, ha valami szerinted érték – az-e valóban, ha nem ingyenes a “Like”?

Felismerésünk, hogy az embereknek nem jó az ingyenesség – ahol minden ingyenes semminek nincsen értéke, tehát a kamu és színház és fakenews káoszába züllik, ami a Facebook esete szerintünk. Hanem az emberi életben annak van értéke, ami kerül is valamibe. Továbbá így tudjuk azt is biztosítani, hogy az üzleti modellünk összhangban áll a tagok javával, és nálunk nem a felhasználók figyelme lesz a termék, mint az ingyenesen használható rendszerek esetén, ahol az üzleti modell az, hogy a felhasználóik figyelmét hirdetőknek értékesítik.

Humania működése az őszintén vállalt emberséget jutalmazza.

Megosztani nálunk is ingyenes, de minden más – tehát ami már interakció – pénzbe kerül. Feltételezésünk, hogy ha a Like 100 Ft-ba kerül, akkor meggondolják az emberek, hogy mit jutalmaznak és népszerűsítenek, tehát az fog kiemelkedni, ami valóban érték, ezzel lehet sikereket elérni, és így ilyen tartalmak megosztására motiváljuk a tagokat. Amiből egy új véleményvezér réteg fog születni, akik nagyszerű emberségük, megrázó őszinteségük által “tarolnak” (keresnek sokat), pont az ellenkezőjével annak, ami a Facebookon működik… szerepek és pózok helyett, nálunk tökéletlennek érdemes lenni, ebben legyél másoknak példa!

Az általunk javasolt új közösségi dinamika öngerjesztő spirál, üzleti értelemben is, amit a Humania cég befektetői anyagában így jelenítettünk meg (a befektetői anyag angol nyelvű): 

Humania 5 nagy témát akar előmozdítani:

1. másokra figyelés
2. tapasztalat megosztás
3. ismerkedés
4. ötlet inkubáció
5. hozzáadott értékkel arányos tulajdonlás

Melyek közül az első kettő az alap szolgáltatás által valósul meg, aminek egyedi megosztások a központja, és aminek eredményeként élettapasztalat katalógus épül a megosztásokból, és mentor hálózat növekszik, mert a megosztott tapasztalatok alapján emberek hitelesek lesznek másoknak. A harmadik ennek következményeként automatikusan történik, emberek az őszintén felvállalt tökéletlenségük (bátor emberség) által vonzók egymásnak, amiből baráti kapcsolatok és párkapcsolatok is születnek. Az első három pontot a két éve működő Énakadémia Közösség már bizonyítja. A negyedik téma megvalósulása a Humania csoport rendszere lesz, ahol közös célok körül kapcsolódhatnak emberek, ezek csiszolása által közösségek alakulnak. Az ötödik az ötletek megvalósítására szövetkező egyének együttműködésének helyes módja, ahol a résztvevők felelősségvállalás függvényében, hozzáadott értékkel arányban tulajdonolják is az általuk gründolt projekteket (divatosabb néven: ownerhip economy).

Humania egy web3 közösségi platform.

A web3 jelentése a gyakorlatban, hogy Humania részben blockchain technológia használatával működik. Ezt azért tervezzük így, mert négy fontos célunk is van, ami így valósulhat meg legjobban:

1. Humania érdem alapú tulajdonlása

Célunk, hogy a közösség tagjai magukénak érezzék a közösséget, hogy az gazdasági szempontból köztulajdon legyen. Saját valuta által megvalósul, hogy a tagok hozzáadott értékkel arányban birtokosai is legyenek a közösség gazdagsági erejének, és így haszonélvezői annak, hogy a közösség nő, és egyre sikeresebb.

2. Humania közösségi kormányzása

Célunk, hogy a döntéseket ne egy vállalkozó hozza, hanem az erre lelki-szelemi szempontból legérettebb tagok. A Humania Trust által az “őrzők” önszerveződő közössége hozza a Humania sorsát meghatározó döntéseket, akik maguk közé folyamatosan hívják meg a példás részvételt tanúsító egyéneket.

3. megosztott tartalmak tulajdonlása

Más közösségi oldalakkal ellentétben (ahol minden jogról lemondasz, és például a Facebook azt csinál a dolgaiddal, amit akar), mi azt szeretnénk, hogy minden résztvevő tulajdonosa maradjon az általa megosztott tartalmaknak (szövegek, képek, ötletek, stb), ami blockchain használatával könnyen megvalósulhat.

4. projektek érdem alapú tulajdonlása

Humania világában lelkes emberek ötletek mentén kapcsolódva közös gondolkodás után közös projekteket is kezdenek. Célunk, hogy ezt helyesen tegyék, tehát hogy a hozzáadott érték alapú tulajdonlás az itt induló projektekre is igaz legyen, hogy könnyen használható infrastruktúrát adjunk ez új fajta működéshez.

Összefoglalva: Humania az emberségünk újrafelfedezésében segít:

 1. jobban lenni – tökéletlenség vállalása
 2. új emberi kapcsolatok – önfelvállalás
 3. küldetést találni – lelkesedés vállalása
 4. tulajdonosként dolgozni – felelősségvállalás 

A Humania különlegessége, hogy a munka és magánélet és önismeret és világkép területeit mi egyben kezeljük, mert mindig az ember van válságban, nem a munkája vagy a magánélete vagy a világképe. A Humania platformon tehát egy helyen található meg minden, ami az életben való továbblépéshez (személyiséged és ezzel az életed új szintre emeléséhez) hasznos. A folyamat nálunk ott indul, hogy nem vagy jól, és hogyan lehetnél jobban. Végállomása, hogy a helyeden vagy a világban, közösség része, tulajdonos, erős baráti kapcsolatokkal, szeretteid körében.

Humania mindezek által az embereknek a mindenség rendjéhez való közeledését szolgálja.

 

 –

 

III. Működés

Humania nem cég. Hanem egy olyan közösség, aminek a tulajdonosai a tagjai, mégpedig azzal arányban amennyire a közösséget gazdagítják. 

Humania nem demokrácia. Hanem meritokrácia, mert fejlődése és jólléte fölött a legérettebb tagok egyesülete őrködik.

Humania ezen felül cég is, mert a közösségnek van cége, ami az alap informatikai fejlesztéseket klasszikus startup módjára, befektetők által fianszírozva végzi.

Humania működése több rész együttműködésén alapszik, alább ezek felsorolása, és közelítő leírás.

(Azért közelítő leírás csak, mert a blockchain / crypto / web3 világ részleteivel nem vagyunk maradéktalanul tisztában, további tanulásra és segítségre van szükségünk. Másrészt abban nyugalmunk van, hogy az alapokat jól értjük, és az alább összefoglalt tervek megvalósíthatóak.)

(1) Humania Trust (DAO)

A Humania Közösség önszerveződő döntéshozó szerve, ahol a Humania vénei, tehát a legérettebb tagok (az Őrzők) hoznak döntéseket. A Humania Trust egy olyan egyesület, ahol a tagságot a Human Token birtoklása jelenti. A Humania Trust célja a Humania Közösség szolgálata, döntéseit kétharmados többséggel hozza.

(2) Humania Co. (startup)

A Humania platform és app informatikai fejlesztésével megbízott cég. A fejlesztésre a Humania Trust-tól kap felhatalmazást, ellentételezéseként “koncessziós” jogot élvez tranzakciós díjak szedésére (10%). Célja a Humania Trust munkájának a támogatása. Tulajdonosai a Humania Trust, munkavállalók és befektetők.

(3) Humania Közösség

A Humania social network felhasználói, akik a Humania Közösség tagjai “Token of Trust” (ToT) birtoklása által lesznek. ToT a közösség gazdagítása által szerezhető. A közösség gazdagításának módjai: (A) token vásárlása, (B) tagok által értékesnek ítélt tapasztalatok, gondolatok megosztása vagy tevékenység végzése.

(4) Token of Trust

A Token of Trust egy blockchain alapú token (Ethereum ERC20), aminek funkciója a Humaniaban mozgó érték megjelenítése, tehát ez a token gazdagsági tevékenység eszköze, ami a Humania valutája. A ToT aprópénze a “Thanks” (1 ToT = 1000 Thanks). A ToT publikus, nem limitált, “köponti bankja” a Humania Trust.

(5) Humania Tulajdonosai

A közösség valutájára (ToT) irányuló kereslet növekedése az érték növekedését fogja magávál hozni, amint ez Bitcoin és Ethereum esetén megfigyelhető volt. A gazdasági aktivitás folyamatos növekedésének haszonélvezői a ToT birtokosai, így Humania növekedésének elődleges kedvezményezettje a tagjai. 

(6) Humania Tartalmak

A Humania social network tartalma (felhasználói profilok, bejegyzések, csoportok) a ToT token által kerül rögzítésre. A közösségben kifejtett tevékenység “tokenizálható”, és ezáltal máshol is használható – a megosztások a tagok online identitásához kapcsolhatók, ami által a “public record” részévé tehetők.

(7) Humania Perszónák (NFT)

A Humania Közösségben fontos az egyedi identitás (mindenkinek csak egy identitása van), de ugyanígy fontos az is, hogy álnéven is résztvehessenek a tagok (nagy védettséget élvezzenek az őszinteséghez). Humania perszónák egyedi (NFT) identitásokat jelentenek, amiket adni, venni, sőt “szaporítani” lehet.

(8) Humania Kód

A Humania Co. által fejlesztett informatikai kód nyílt forráskódú, mert cél, hogy könnyen lehessen kapcsolódni hozzá, és így fejlesztők könnyen bekapcsolódhassanak a platform (ökoszisztéma) fejlesztésébe oly módon, hogy modulokat és kiegészítőket készítenek, amiknek a használatáért díjakat szednek.

(9) Humania Fejlesztők

A fejlesztők célja a Humania Közösség gazdagítása az által, hogy funkcionálisan gazdagítják a Humaniaban elérhető lehetőségeket. A fejlesztők által készített modulok (events, dating, courses, etc.) a Humania platformon jelennek meg. A fejlesztők a modulok használatáért ToT-ben kifejezett díjat kérhetnek.

(10) Human Coin

A Humania másik blockchain alapú tokenje a Human Coin (HuC). A Human Coin a Humania governance tokenje, amit a Humania Trust mőködéséhez használunk –  ez adja a betekintési jogot a Trust működésébe, és szavazati jogot a Trust döntéseiben. A Human Coin nem átruházható. Terjesztése az Őrzők felelőssége.

(11) Humania Őrzők

Az Őrzők (Guardians) a Humania vénei, akik a Human Coin birtokosai. Új tag meghívásáról (új tokenek kiosztásáról) a Humania Trust határozata dönt. A Human Coin birtokosai az általuk birtokolt HuC számával arányosan vesznek a Humania Trust döntéseiben részt. Munkájukért ToT-ben meghatározott szolgálati díjat kapnak, ami szintén arányosan oszlik szét.

(12) Humania Vezetője

Humania felügyeleti és végső döntéshozó szerve a Humania Trust, aminek nincsen vezetője, hanem közösségi döntések születnek. A Humania Közösség vezetőjét a Humania Trust választja meg, és válthatja le. A Humania Co. vezetőjét (mint bármely cég esetében) a tulajdonosok kérik fel, és válthatják le. 

 

 

IV. Így haladunk

2021 nyarán belevágtunk a tervezésbe, prototípus elkészült – itt nézheted meg a működést bemutató videót.

Következő nagy lépés az App alap változatának fejlesztése (MVP = legkisebb életképes változat), ami egy közösségeket már kiszolgálni képes alap infrastruktúrát ad az őszintén felvállalt emberség jutalmazásának.

Ehhez előbb a Humania működési kereteinek lefektetése és finanszírozás szükséges.

A Humania sok szempontból web3 projekt, de az informatikai fejlesztés magját egy céggel (Humania Co. startup) csináljuk meg. Oka ennek, hogy a hagyományos világ (az emberek többsége) számára is érthetők akarunk lenni. Szükségesnek érezzük, hogy (1) a tagok könnyen tudják Humaniát már az első változatában is használni (ne kelljen “crpyto wallet” hozzá, hanem opcionális legyen, hogy a saját pénztárcába mozgatják a megszerzett token / NFT vagyonelemeket át, ha akarják), és (B) klasszikus befektetők értsék a modellt, a Humaniaban rejlő lehetőséget, cégként is megálljon a crypto világtól függetlenül, lehessen benne hinni, lássák és érezzék, hogy busásan megtérül, ha ide pénzt fektetnek.

Konkrét lépések és ütemterv:

 1. Humania Felhívás közzététele – kész
 2. őrzők meghívása – folyamatban
 3. Humania Manifesztó véglegesítése – folyamatban
 4. finanszírozók bevonása – 2022 február
 5. Humania Trust véglegesítése – 2022 február
 6. Humania Startup indítása – 2022 március
 7. fejlesztés indítása – 2022 március
 8. Humania App indítása – 2022 július
 9. folyamatos fejlesztés – eztkövetően

Összefoglalva: Humania Appot a Humania Co. startup kezdi építeni, és ezen belül részesedést is kifejező pénzként létezik a Token of Trust, amit hozzáadott értékkel arányban lehet szerezni, tartani, értékesíteni. Humania “parlamentje” az őrzők, “miniszterelnöke” a Humania Co. vezetője, “valutája” a Token of Trust, aminek “központi bankja” a Humania Trust. A web3 elvet (crypto technológia) tehát kormányzásra és a közgazdagodás támogatására akarjuk használni.

  

 

V. Vegyél részt!

Humania egy tömegeknek szóló kezdeményezés – potenciálisan mozgalom –, aminek az indulásához is sokak lelkesedésére van már szükség. Kapcsolódj, ha megérintett a vízió, érdeklődőként, kövesd a projektet, rendszeresek lesznek a hírek és/vagy mondd, ha segíteni is van erőd!

Kiemelt témák 2022 januárjában:

(1) vízió pontosítása
(2) stratégia kidolgozása
(3) blockchain szakértelem
(4) pénz a fejlesztéshez
(5) mozgalom terjesztése

A kapcsolódás módozatai: aláírás, munka, pénz, közösség.

Az aláírás azt jelenti, hogy magadénak érzed az ügyet és az alapítók közé szeretnél tartozni: első lépésként a hírlevélre jelentkezz, ha ez így van. Megkeresünk, amint a Humania Közösség indul. A munka szakértelmet jelent, hogy Te munkát a projektbe befektetsz, amiért tulajdont kapsz. A pénz pénzt jelent. Hogy pénzt adsz a fejlesztésre, amiért részesedést kapsz. A közösség azt jelenti, hogy meglévő közösséget hoznál be a Humania platformra, amint ez elindul, mely esetben szolgálni szeretnénk Téged.

Ahogy fenti látszik a fejlesztő csapat már van, de ettől még nyugodtan jelentkezz, ha informatikában segítenél. Különösen, hogy modulok fejlesztésével azonnal lehet majd bekapcsolódni, amint a beta verzió indul.

Így kapcsolódj:

 1. jelentkezz a hírlevélre, az oldal alján, ha csak kíváncsi vagy
 2. ha munkát vagy pénzt hoznál: itt is jelentkezz kérünk be
 3. ha ötleted/visszajelzésed van, várjuk: info@humania.io
 4. és beszélünk-egyeztetünk-fogadunk, amint időszerű

Várunk szeretettel. Sőt: nem is mi várunk, hanem szerintünk az emberiség vár, mert pontosan a Humania-ra van most szükségünk.

Új világot építünk – őszinteségre fel!
🔥

Hálával,

Humania Őrzői
nevében Joós István

 

utoljára frissítve: 2022. január 28., 9:11

KAPCSOLAT
+36 20 6192074 
istvan@humania.io

HUMANIA HÍREK