HUMANIA MANIFESZTÓ

  1. Meggyőződésünk, hogy egy új és jobb világ van születőben. 
  2. Meggyőződésünk, hogy a születőben lévő új világ kulcsa, hogy az ember a teremtés rendjével kell összhangra törekedjék, amihez tudatszint ugrásra van szükség.
  3. Tapasztalatunk, hogy a világ jelenlegi problémái nagyrészt az önközpontú világképen alapuló, immár elavult életstratégia haláltusájának tünetei: az individualizmus zsákutcába jutott.  
  4. Tapasztalatunk, hogy a nagy internetes közösségi platformok nem csak nem adnak megoldást, hanem részei a problémának. 
  5. Tapasztalatunk, hogy a továbblépés kulcsa az emberi kapcsolódás reneszánsza, aminek feltétele az önazonos egyén, aminek feltétele a növekvő önismeret.
  6. Tapasztalatunk, hogy a növekvő önismeret – növekvő önazonosság –, legjobb előmozdítója a bátor őszinteség.
  7. Tiszta képünk van arról, hogy hogyan gyorsítható az őszinteség terjedése egy a tökéletlenség felvállalását anyagilag is jutalmazó új social network által.
  8. Lelkesít bennünket, hogy ezt az új social networköt ne egy vállalkozó, hanem a legérettebb tagok közössége vezesse.
  9. Lelkesít bennünket, hogy eme új platform sikerének a tagok anyagi haszonélvezői legyenek, hozzáadott értékkel arányban.
  10. Küldetésünknek érezzük, hogy mindent megtegyünk, ami hatalmunkban áll, hogy ez az új social network helyesen működjék.

Mely okból örömmel hívunk Humania alapítónak – együtt tudjuk csak jól csinálni!

  


 

TARTALOM:

I. Mi ez?
II. Működés
III. Így haladunk
IV. Vegyél részt Te is!
 


 

I. Mi ez?

Humania egy új social network, aminek célja, hogy egyre több ember merjen őszintén önmaga lenni.

Humania egy olyan social network, ahol azt jutalmazzuk, ha őszinte (tehát igaz) mersz lenni: valóban önmagad – a legjobb önmagad, amire ma képes vagy. Az ember fogalmilag tökéletlen, tehát a legjobb önmaga csak az tud lenni, aki őszintén mer kihívásokat (tökéletlenséget!) is mutatni. Ami azt jelenti, hogy nálunk nem úgy emelkedhetsz ki, hogy pózolsz, hazug címekkel manipulálsz vagy sokakat megbotránkoztatsz, és a platform üzleti modelljének sem érzelmi manipuláció a célja. Hanem értékcsere tranzakciók.

Humania célja, hogy az emberek értéket adjanak egymásnak.

Ami úgy érünk el, hogy
(A) más social networkok esetén ingyenes funkciók nálunk pénzbe kerülnek
(B) a közösséget gazdagító viselkedés pénzt termel a tagoknak

“Like” helyett nálunk “Thanks” gomb van van, “Follow” helyett “Trust”, ha valakit követni akarsz, ”Message” helyett ennek “Access” a módja. És ezek mind pénzbe kerülnek. Nem sokba, 100 forint csak egy “Like”, de valódi pénz. Ennyibe kerül, hogy kifejezd, ha valami szerinted érték – az-e valóban, ha nem ingyenes a “Like”?

Felismerésünk, hogy az embereknek nem jó az ingyenesség – ahol minden ingyenes, semminek nincs értéke, tehát a kamu és színház és fakenews káoszába züllik, ami a Facebook esete szerintünk. Hanem az emberi életben annak van értéke, ami kerül is valamibe. Továbbá így tudjuk azt is biztosítani, hogy az üzleti modellünk összhangban áll a tagok javával, és nálunk nem a felhasználók figyelme lesz a termék, mint az ingyenesen használható rendszerek esetén, ahol az üzleti modell az, hogy a felhasználóik figyelmét hirdetőknek értékesítik.

Humania működése az őszintén vállalt emberséget jutalmazza.

Megosztani nálunk is ingyenes, de minden más – tehát ami már interakció – pénzbe kerül. Feltételezésünk, hogy ha a Like 100 Ft-ba kerül, akkor meggondolják az emberek, hogy mit jutalmaznak (és népszerűsítenek), tehát az fog kiemelkedni, ami valóban érték, ezzel lehet sikereket elérni, és így ilyen tartalmak megosztására motiváljuk a tagokat. Amiből egy új véleményvezér réteg fog születni, akik nagyszerű emberségük, megrázó őszinteségük által “tarolnak” (keresnek sokat), pont az ellenkezőjével annak, ami a Facebookon működik… Szerepek és pózok helyett, nálunk tökéletlennek érdemes lenni, ebben legyél másoknak példa!

Az általunk javasolt új közösségi dinamika öngerjesztő spirál, üzleti értelemben is, amit a Humania cég befektetői anyagában így ábrázoltunk (a befektetői anyag angol nyelvű, és itt elérhető): 

 

Humania 5 nagy témát akar előmozdítani:

1. másokra figyelés
2. tapasztalat megosztás
3. ismerkedés
4. ötlet inkubáció
5. hozzáadott értékkel arányos tulajdonlás

Melyek közül az első kettő az alap szolgáltatás által valósul meg, aminek egyedi megosztások a központja, és aminek eredményeként élettapasztalat katalógus épül a megosztásokból, és mentor hálózat növekszik, mert a megosztott tapasztalatok alapján emberek hitelesek lesznek másoknak. A harmadik ennek következményeként automatikusan történik, emberek az őszintén felvállalt tökéletlenségük (bátor emberség) által vonzók egymásnak, amiből baráti kapcsolatok és párkapcsolatok is születnek. Az első három pontot a két éve működő Énakadémia Közösség már bizonyítja. A negyedik téma megvalósulása a Humania csoport rendszere lesz, ahol közös célok körül kapcsolódhatnak emberek, ezek csiszolása által közösségek alakulnak. Az ötödik az ötletek megvalósítására szövetkező egyének együttműködésének helyes módja, ahol a résztvevők felelősségvállalás függvényében, hozzáadott értékkel arányban tulajdonolják is az általuk gründolt projekteket (divatosabb néven: ownership economy).

 

Humania tapasztalati alapon áll. 

Tizenöt éve dolgozom emberekkel, tíz éve vezetek közösséget, és az a tapasztalatom, hogy az emberek tudatszintjének változása bár folyamatosan zajlik magától is, de nagyon-nagyon lassan történik, mert megrázó élettapasztalatok és azok valódi feldolgozása kell hozzá. A két feladat, ha ezen valaki gyorsítani akar

1. új élettapasztalathoz segíteni embereket a halogatás önvédelmi mechanizmusát legyőzve (az új mindig komfortzónán kívüli, tehát kockázatos, tehát veszélyes), és
2. valódi feldolgozásban támasztani őket a szégyen önvédelmi mechanizmusát legyőzve, ami által rálátnak magukra, és így integrálni tudják a tapasztalás által fénybe kerülő igazságot.

A Humania előképeként az Énakadémiában ezt már évek óta adjuk sikerrel, ami által a tagok tudatszintje nem csak emelkedik, hanem evolúciós ugrások is történnek.

 

Web3 – lehetőség.

A web3 jelentése a mi számunkra a gyakorlatban, hogy Humania részben blockchain technológia használatával is működhet. Ezt azért lehet előnyös így, mert négy fontos célunk is van, ami így könnyebben valósulhat meg:

1. Humania érdem alapú tulajdonlása

Célunk, hogy a közösség tagjai magukénak érezzék a közösséget, hogy az gazdasági szempontból köztulajdon legyen. Saját crypto-valuta által megvalósul, hogy a tagok hozzáadott értékkel arányban birtokosai is legyenek a közösség gazdagsági erejének, haszonélvezői annak, hogy a közösség nő, és egyre sikeresebb.

2. Humania közösségi kormányzása

Célunk, hogy a döntéseket ne egy vállalkozó hozza, hanem az erre lelki-szelemi szempontból legérettebb tagok. A Humania Trust által az “őrzők” önszerveződő közössége hozhatja a Humania sorsát meghatározó döntéseket, akik maguk közé folyamatosan hívják meg a példás részvételt tanúsító tagokat.

3. megosztott tartalmak tulajdonlása

Más közösségi oldalakkal ellentétben (ahol minden jogról lemondasz, és például a Facebook azt csinál a dolgaiddal, amit akar), mi azt szeretnénk, hogy minden résztvevő tulajdonosa maradjon az általa megosztott tartalmaknak (szövegek, képek, ötletek, stb), ami blockchain használatával könnyen megvalósulhat.

4. Humaniaban születő érték szabad mozgása

A “hagyományos” (web2) social network működésben lehetetlen a platformon születő alkotásokat onnan kimozgatni. Blockchain alapú – blockchainhez kapcsolt vagy  blockchainhez kapcsolható – működés ezt lehetővé tenné. Célunk, hogy a tagok szabadon tudják mozgatni az általuk kreált szellemi értéket.

5. projektek érdem alapú tulajdonlása

Humania világában lelkes emberek ötletek mentén kapcsolódva közös gondolkodás után közös projekteket is kezdenek. Célunk, hogy ezt helyesen tegyék, tehát hogy a hozzáadott érték alapú tulajdonlás az itt induló projektekre is igaz legyen, hogy könnyen használható infrastruktúrát adjunk eme új fajta működéshez.

 

Összefoglalva: Humania az emberségünk újrafelfedezésében-kibontásában segít.

 1. jobban lenni – tökéletlenség vállalása
 2. új emberi kapcsolatok – önfelvállalás
 3. küldetést találni – lelkesedés vállalása
 4. tulajdonosként dolgozni – felelősségvállalás 

A Humania különlegessége, hogy a munka és magánélet és önismeret és világkép területeit mi egyben kezeljük, mert mindig az ember van válságban, nem a munkája vagy a magánélete vagy a világképe. A Humania platformon tehát egy helyen található meg minden, ami az életben való továbblépéshez (személyiséged és ezzel az életed új szintre emeléséhez) hasznos. A folyamat nálunk ott indul, hogy nem vagy jól, és hogyan lehetnél jobban. Végállomása, hogy a helyeden vagy a világban, közösség része, tulajdonos, erős baráti kapcsolatokkal, szeretteid körében.

Humania mindezek által az embereknek az isteni rendhez való közeledését szolgálja.

 

 –

 

II. Működés

Alább a web3 elv (blockchain technológia) használata esetén megvalósítható működési modell közelítő leírása. Humania ennél jóval egyszerűbben, hagyományos startup cégként is elindulhat.

(Azért közelítő leírás csak, mert a blockchain / crypto / web3 világ részleteivel nem vagyunk maradéktalanul tisztában, további tanulásra és segítségre van szükségünk. Másrészt abban nyugalmunk van, hogy az alapokat jól értjük, és az alább összefoglalt tervek megvalósíthatóak.)

(1) Humania Trust (DAO)

A Humania Közösség önszerveződő döntéshozó szerve, ahol a Humania vénei, tehát a legérettebb tagok (az Őrzők) hoznak döntéseket. A Humania Trust egy olyan egyesület, ahol a tagságot a Human Token birtoklása jelenti. A Humania Trust célja a Humania Közösség szolgálata, döntéseit kétharmados többséggel hozza.

(2) Humania Co. (startup)

A Humania platform és app informatikai fejlesztésével megbízott cég. A fejlesztésre a Humania Trust-tól kap felhatalmazást, ellentételezéseként “koncessziós” jogot élvez tranzakciós díjak szedésére (10%). Célja a Humania Trust munkájának a támogatása. Tulajdonosai a Humania Trust, munkavállalók és befektetők.

(3) Humania Közösség

A Humania social network felhasználói, akik a Humania Közösség tagjai “Token of Trust” (ToT) birtoklása által lesznek. ToT a közösség gazdagítása által szerezhető. A közösség gazdagításának módjai: (A) token vásárlása, (B) tagok által értékesnek ítélt tapasztalatok, gondolatok megosztása vagy tevékenység végzése.

(4) Token of Trust

A Token of Trust egy blockchain alapú token (Ethereum ERC20), aminek funkciója a Humaniaban mozgó érték megjelenítése, tehát ez a token gazdagsági tevékenység eszköze, ami a Humania valutája. A ToT aprópénze a “Thanks” (1 ToT = 1000 Thanks). A ToT publikus, nem limitált, “köponti bankja” a Humania Trust.

(5) Humania Tulajdonosai

A közösség valutájára (ToT) irányuló kereslet növekedése az érték növekedését fogja magávál hozni, amint ez Bitcoin és Ethereum esetén megfigyelhető volt. A gazdasági aktivitás folyamatos növekedésének haszonélvezői a ToT birtokosai, így Humania növekedésének elődleges kedvezményezettje a tagjai. 

(6) Humania Tartalmak

A Humania social network tartalma (felhasználói profilok, bejegyzések, csoportok) a ToT token által kerül rögzítésre. A közösségben kifejtett tevékenység “tokenizálható”, és ezáltal máshol is használható – a megosztások a tagok online identitásához kapcsolhatók, ami által a “public record” részévé tehetők.

(7) Humania Perszónák (NFT)

A Humania Közösségben fontos az egyedi identitás (mindenkinek csak egy identitása van), de ugyanígy fontos az is, hogy álnéven is résztvehessenek a tagok (nagy védettséget élvezzenek az őszinteséghez). Humania perszónák egyedi (NFT) identitásokat jelentenek, amiket adni, venni, sőt “szaporítani” lehet.

(8) Humania Kód

A Humania Co. által fejlesztett informatikai kód nyílt forráskódú, mert cél, hogy könnyen lehessen kapcsolódni hozzá, és így fejlesztők könnyen bekapcsolódhassanak a platform (ökoszisztéma) fejlesztésébe oly módon, hogy modulokat és kiegészítőket készítenek, amiknek a használatáért díjakat szednek.

(9) Humania Fejlesztők

A fejlesztők célja a Humania Közösség gazdagítása az által, hogy funkcionálisan gazdagítják a Humaniaban elérhető lehetőségeket. A fejlesztők által készített modulok (events, dating, courses, etc.) a Humania platformon jelennek meg. A fejlesztők a modulok használatáért ToT-ben kifejezett díjat kérhetnek.

(10) Human Coin

A Humania másik blockchain alapú tokenje a Human Coin (HuC). A Human Coin a Humania governance tokenje, amit a Humania Trust mőködéséhez használunk –  ez adja a betekintési jogot a Trust működésébe, és szavazati jogot a Trust döntéseiben. A Human Coin nem átruházható. Terjesztése az Őrzők felelőssége.

(11) Humania Őrzők

Az Őrzők (Guardians) a Humania vénei, akik a Human Coin birtokosai. Új tag meghívásáról (új tokenek kiadásáról) a Humania Trust határozata dönt. Az Őrzők az általuk birtokolt HuC számával arányosan vesznek a döntésekben részt. Munkájukért ToT-ben meghatározott szolgálati díjat kapnak, ami szintén arányosan oszlik.

(12) Humania Vezetője

Humania felügyeleti és végső döntéshozó szerve a Humania Trust, aminek nincsen vezetője, hanem közösségi döntések születnek. A Humania Közösség vezetőjét a Humania Trust választja meg, és válthatja le. A Humania Co. vezetőjét (mint bármely cég esetében) a tulajdonosok kérik fel, és válthatják le. 

 

Összefoglalva, blockchain használata esetén:

Humania nem csak egy cég. Hanem egy olyan platform, aminek tulajdonosai is a tagjai, mégpedig azzal arányban amennyire a közösséget gazdagítják. 

Humania nem demokrácia. Hanem meritokrácia, mert fejlődése és jólléte fölött a legérettebb tagok közös akarata őrködik.

Humania cég is, mert a közösségnek van cége, ami az alap informatikai fejlesztéseket befektetők által fianszírozva végzi.

 

 

III. Így haladunk

2021 nyarán belevágtunk a tervezésbe, prototípus elkészült – itt nézheted meg a működést bemutató 5 perces videót.

Következő nagy lépés az App alap változatának fejlesztése (MVP = legkisebb életképes változat), ami egy közösségeket már kiszolgálni képes alap infrastruktúrát ad az őszintén felvállalt emberség jutalmazásának.

Ehhez előbb a Humania működési kereteinek lefektetése és finanszírozás szükséges.

A Humania sok szempontból lehet web3 projekt, de az informatikai fejlesztés magját egy céggel (Humania Co. startup) csináljuk meg. Oka ennek, hogy a hagyományos világ (az emberek többsége) számára is érthetők akarunk lenni. Szükségesnek érezzük, hogy (1) a tagok könnyen tudják Humaniát már az első változatában is használni (ne kelljen “crpyto wallet” hozzá, hanem opcionális legyen, hogy a saját pénztárcába mozgatják a megszerzett token / NFT vagyonelemeket át, ha akarják), és (B) klasszikus befektetők értsék a modellt, a Humaniaban rejlő lehetőséget, cégként is megálljon a crypto világtól függetlenül, lehessen benne hinni, lássák és érezzék, hogy busásan megtérül, ha ide pénzt fektetnek.

Konkrét lépések és ütemterv:

 1. Humania App tervezése – kész, ITT látszik
 2. Humania Manifesztó – kész
 3. befektetői anyag véglegesítése – kész, ITT látható
 4. befektetők megtalálása – 2022 nyár
 5. Humania Startup indítása – 2022 ősz
 6. fejlesztés elindítása – 2022 ősz
 7. Humania MVP indítása – 2022 tél
 8. Humania Trust megalapítása – 2022 tél
 9. Token of Trust bevezetése – 2023 év eleje

Összefoglalva: Humania Appot a Humania Co. startup kezdi építeni, és ezen belül a közösség gazdasági erejében való részesedést is kifejező pénzként születhet meg a Token of Trust, amit hozzáadott értékkel arányban lehet szerezni. A web3 elvet (blockchain technológia) kormányzásra és a közgazdagodás támogatására tudjuk használni – mely esetben: Humania “parlamentje” az őrzők, “miniszterelnöke” a Humania Co. vezetője, “valutája” a Token of Trust, aminek “központi bankja” a Humania Trust.

  

 

IV. Vegyél részt!

Humania egy tömegeknek szóló kezdeményezés – potenciálisan mozgalom –, aminek az indulásához is sokak lelkesedésére van már szükség. Kapcsolódj, ha megérintett a vízió, érdeklődőként, kövesd a projektet, rendszeresek lesznek a hírek és/vagy mondd, ha segíteni is van erőd!

Kiemelt témák 2022 júliusában:

(1) befektető(ke)t megtalálni
(2) blockchain szakértelem
(3) alapítók toborzása

A kapcsolódás módozatai: aláírás, munka, pénz, közösség.

Az aláírás azt jelenti, hogy magadénak érzed az ügyet és az alapítók közé szeretnél tartozni: első lépésként a hírlevélre jelentkezz, ha ez így van. Megkeresünk, amint a Humania Közösség indul. A munka szakértelmet jelent, hogy Te munkát a projektbe befektetsz, amiért tulajdont kapsz. A pénz pénzt jelent. Hogy pénzt adsz a fejlesztésre, amiért részesedést kapsz. A közösség azt jelenti, hogy meglévő közösséget hoznál be a Humania platformra, amint ez elindul, mely esetben szolgálni szeretnénk Téged.

Ahogy fent látszik, fejlesztő csapat már van, de ettől még nyugodtan jelentkezz, ha informatikában segítenél. Különösen, hogy modulok fejlesztésével azonnal lehet majd bekapcsolódni, amint a beta verzió indul.

Így kapcsolódj:

 1. jelentkezz a hírlevélre, az oldal alján, ha hírek érdekelnek
 2. ha alapítóként munkát vagy pénzt hoznál: itt jelentkezz be
 3. ha ötleted/visszajelzésed van, várjuk: info@humania.io
 4. és beszélünk-egyeztetünk-fogadunk, amint időszerű

Várunk szeretettel. Sőt: nem is mi várunk, hanem szerintünk az emberiség vár, mert pontosan a Humania-ra van most szükség.

Új világot építünk – őszinteségre fel!
🔥

Hálával,

Humania alapítói
nevében Joós István

 

utoljára frissítve: 2022. július 3.

KAPCSOLAT
+36 20 6192074 
istvan@humania.io

HUMANIA HÍREK